جایزه طراحی رددات ۲۰۲۱‌

جایزه رددات هرساله به بهترین محصولات از لحاظ زیبایی، عملکرد و نوآوری اهدا می‌شود. ویژگی مشترک همه این…