موکادیزاین

دسته‌بندیتاریخ طراحی

۱۰ دلیل برای مطالعه تاریخ طراحی

تاریخ طراحی یکی از اولین دروسی است که به دانشجویان طراحی تدریس می‌شود. در کنار جذابیت و هیجانِ آگاهی از روند اتفاقات و شرایط در طی زمان، همیشه این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید تاریخ طراحی را بدانیم؟ چه تأثیری بر کار...